News

RESULTS/ All Japan Bobsleigh Push Championship

August 31-2022

August 27-2022
Nagano Bobsleigh-Luge Park, Japan

Men:
1 Ryo Shinohara 8.77
2 Yuta Kato 8.92
3 Shohei Morita 9.69

Ryo Shinohara Video