Our athletes

Bobsleigh

Ryo Shinohara
Kenji Murakami
Yoshiki Kaneko
Tatsuya Hamano

Luge

Seiya Kobayashi

Skeleton

Rin Kinoshita