News

RESULTS/ All Japan Skelton Push Championship

August 31-2022

August 27-2022
Nagano Bobsleigh-Luge Park, Japan

Men:
1 Rin Kinoshita 10.29
2 Takanobu Usui 10.71
3 Hiroatsu Takahashi 10.73

Women
1 Chie Fujita 11.96
2 Haruka Hanayama 12.00
3 Yui Wakabayashi 12.48

Rin Kinoshita Video

Chie Fujita Video